(hasło musi się składać conajmniej z 8 znaków i zawierać 1 dużą literę, 1 małą, cyfrę oraz 1 znak specjalny)

*Zapoznałam/em się z zasadami korzystania z portalu Krakowskiego Magazynu Sztuki ArtBay opisanymi w Regulaminie oraz je akceptuję.

*Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w portalu Krakowskiego Magazynu Sztuki ArtBay opisanymi w Polityce.

Chcę otrzymywać newsletter drogą e-mail z portalu Krakowskiego Magazynu Sztuki ArtBay. Rozumiem, że wiadomości będą wysyłane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach, nowościach i ofertach, rabatach portalu Krakowskiego Magazynu Sztuki ArtBay, a także treści o charakterze edukacyjnym. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących prawach, znajduje się w Polityce.

Zaznacz wszystkie powyższe

Masz już konto?
Zaloguj się!

Zaloguj się
Jak dołączyć do grona Artystów

Dlaczego warto i jak dołączyć do grona Artystów portalu Krakowskiego Magazynu Sztuki ArtBay?

Jeśli chcesz dołączyć do grona Artystów prezentujących swoje dzieła w naszym Portalu oraz chcesz:

Jeżeli na część z powyższych możliwości odpowiedziałaś/łeś “Tak”, skontaktuj się z nami i dołącz do grona Artystów
współpracujących z Krakowskim Magazynem Sztuki ArtBay!

Już dzieli Cię tylko klika kroków, aby rozpocząć z nami swoją przygodę. Poniżej przedstawiamy plan działania:

 1. Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: kontakt@artbay.pl i opisz krótko kim jesteś, jaką Sztukę tworzysz, co lubisz,
  możesz przesłać kilka swoich pogądowych prac.
 2. Odezwiemy się do Ciebie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych i prześlemy formularz rejestracyjny oraz dokumenty prawne
  do zapoznania się przed rozpoczęciem współpracy z nami.
 3. Po dopełnieniu formalności Twoje prace umieścimy w Portalu, by nasi Odbiorcy mogli podziwiać i kupować Twoje prace.

Jeśli chcesz zarezerwować tę pracę skontaktuj się
z nami mailowo na adres biuro@artbay.pl

KopiaFine-art , czyli druk wykonywany na wysokiej
jakości maszynie pigmentowej na podłożu
bawełnianym, bezkwasowym. Kopie Fine-art dostępne
są w ograniczonej ilości.

Kopia Fine-art, czyli druk na płótnie wykonywany na maszynie pigmentowej, naciągnięty na blejtram następnie zabezpieczony werniksem. Obraz z dołączonym certyfikatem autentyczności.

Darmowa wysyłka na terenie Polski paczek do rozmiaru 70x100 cm.

Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich DPD, DHL, Pocztex.

W sprawie wysyłek niestandardowych lub poza Polskę prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@artbay.pl Koszty wysyłki będą ustalane indywidualnie.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Klient – będąca przedsiębiorcą (z zastrzeżeniem art. 3855 Kodeksu Cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności podejmująca działania zmierzające do nabycia Towaru;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (z zastrzeżeniem art. 3855 Kodeksu Cywilnego), korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności podejmująca działania zmierzające do nabycia Towaru;

Kupujący – Klient lub Konsument;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, za pośrednictwem której można nabyć Towar;

Strona internetowa – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę w domenie;

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące korzystania ze Sklepu dostępnego na Stronie internetowej, sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem tego Sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również inne ogólne warunki.
 2. Sklep jest prowadzony przez …
 3. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny na Stronie internetowej, w sposób umożliwiający Usługobiorcy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Pojęcia użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie, jeżeli co innego nie wynika z Regulaminu lub z kontekstu.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. pocztę elektroniczną;
  2. telefonicznie;
  3. formularz kontaktowy.

§2
Zastrzeżenia

 1. Korzystając za Strony internetowej, akceptujesz Regulamin.
 2. Sprzedawca zastrzega, że:
  1. dostępność Towaru w Sklepie nie stanowi gwarancji, że Towar ten będzie zawsze dostępny w Sklepie;
  2. ma prawo do wycofania Towaru ze Sklepu w każdym momencie i bez podawania przyczyny;
  3. dokłada starań, by informacje podane na Stronie internetowej, jak również w Sklepie były prawdziwe, aktualne, kompletne i dokładne.

§3
Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej korzystanie z następujących Usług:
  1. prowadzenia konta na Stronie internetowej – konto dla Kupującego;
  2. prowadzenia konta na Stronie internetowej – konto dla Artysty;
  3. złożenia Zamówienia w Sklepie;
 2. Korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej wymaga spełnienia odpowiednich wymagań technicznych.
 3. Kupujący, korzystając z Usług, o których stanowi ust. 1 powyżej, nie może:
  1. udostępniać, rozpowszechniać lub publikować jakichkolwiek bezprawnych treści lub materiałów;
  2. zachowywać się w sposób uniemożliwiający, utrudniający lub przeszkadzający innej osobie, w tym innemu Kupującemu korzystanie z Usług;
  3. używać urządzeń, oprogramowania, skryptów, agentów lub jakichkolwiek innych narzędzi służących przeszukiwaniu Strony internetowej, nawigowaniu po niej lub kopiowaniu jej zawartości.
 4. W przypadku podjęcia przez Kupującego lub jakąkolwiek inną osobę niebędącą Kupującym czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca będzie uprawniony do podjęcia wszelkich możliwych działań przewidzianych prawem, nie wyłączając zablokowania dostępu do Strony internetowej, usunięcia konta Kupującego lub zawiadomienia właściwych organów.
 5. Umowa o:
  1. świadczenie usługi prowadzenia konta na Stronie internetowej – konto dla Kupującego:
   1. jest zawierana na czas nieoznaczony, począwszy od założenia konta;
   2. ulega rozwiązaniu z chwilą zgłoszenia przez Kupującego żądania usunięcia konta;
  2. świadczenie usługi prowadzenia konta na Stronie internetowej – konto dla Artysty:
   1. jest zawierana na czas nieoznaczony, począwszy od założenia konta;
   2. ulega rozwiązaniu z chwilą zgłoszenia przez Artystę żądania usunięcia konta;
  3. świadczenie usługi złożenia Zamówienia w Sklepie:
   1. jest zawierana na czas oznaczony, począwszy od dodania Towaru do Koszyka;
   2. ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji Zamówienia;
  4. świadczenie usługi Newsletter:
   1. jest zawierana na czas nieoznaczony, począwszy od zapisu do Newslettera;
   2. ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z Newslettera.
  5. W przypadku zaprzestania przez Sprzedawcę prowadzenia Strony internetowej lub zakończenia działalności umowy, o których mowa w ust. 5 powyżej ulegają rozwiązaniu odpowiednio z dniem zaprzestania prowadzenia Strony internetowej lub zakończenia działalności. Sprzedawca dołoży starań, by powiadomić o takim zdarzeniu Kupujących z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie wyświetlone w widocznym miejscu na Stronie internetowej.
  6. Korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 powyżej jest nieodpłatne. Korzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej jest odpłatne.
  7. Świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, w okresie obowiązywania Umowy, o której mowa w ust. 5 powyżej, odbywa się nieprzerwanie z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
  8. Sprzedawca jest uprawniony do przerwy w świadczeniu Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, w celu przeprowadzenia na Stronie internetowej niezbędnych prac serwisowych lub przeciwdziałania wystąpieniu awarii. Sprzedawca dołoży starań, by przerwa, o której mowa w zd. 1, odbywała się w porze nocnej (od godz. 22 do godz. 6). O terminie przerwy i przewidywanej długości jej trwania Sprzedawca poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie wyświetlone w widocznym miejscu na Stronie internetowej, chyba że poinformowanie Kupujących z wyprzedzeniem nie będzie możliwe z uwagi na wystąpienie awarii.
  9. W celu założenia konta dla Kupującego w Sklepie (rejestracji) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, jak również zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką ochrony danych osobowych. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Kupujący, w celu założenia konta dla Kupującego, powinien kliknąć button „Załóż konto”. Na podany przez Kupującego adres e-mail przesłane zostanie wówczas potwierdzenie dokonania rejestracji. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy adresu e-mail oraz hasła.
  10. Założenie konta dla Kupującego umożliwia:
   1. dostęp do zakładki „Zamówienia”;
   2. dostęp do zakładki „Dane do zamówienia”;
   3. dostęp do zakładki „Szczegóły konta”.
  11. Po założeniu konta dla Kupującego logowanie do konta dla Kupującego odbywa się przy użyciu danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ust. 10 powyżej albo zmienionych przez Kupującego za pośrednictwem zakładki „Szczegóły konta”, o której mowa w ust. 11 pkt 3 powyżej. Logowanie do konta dla Kupującego odbywa się poprzez button „Zaloguj” dostępny w górnej części Strony internetowej po prawej stronie.
  12. Założenie konta dla Artysty odbywa się na odrębnych zasadach.
  13. Kupujący ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie bez rejestracji (Usługa złożenia Zamówienia w Sklepie).
  14. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości, przesyłanych na podany przez Kupującego adres e-mail, zawierających informacje handlowe (treści marketingowe). Kupujący może zapisać się do Newslettera poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w terminie późniejszym, w tym podczas składania Zamówienia w Sklepie.
  15. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, Sprzedawca może wezwać Kupującego do zaniechania naruszania lub usunięcia naruszenia Regulaminu. W tym celu Sprzedawca wyznaczy Kupującemu odpowiedni termin, po upływie którego Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, o której mowa w ust. 5 powyżej, ze skutkiem natychmiastowym.
  16. W sprawach związanych z korzystaniem z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail (gdy jest składana za pośrednictwem wiadomości e-mail), numer telefonu (gdy jest zgłaszana telefonicznie) lub dane adresowe (gdy jest wnoszona drogą pisemną). Reklamacja powinna również zawierać opis zdarzenia, które jest podstawą jej złożenia. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpoznanie, Sprzedawca wzywa Kupującego do uzupełnienia reklamacji we wskazanym zakresie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Termin rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu od dnia wysłania przez Sprzedawcę wezwania o uzupełnienie reklamacji do dnia, w którym Sprzedawca otrzyma uzupełnienie reklamacji.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Przez ważną przyczynę, o której mowa w zd. 1 rozumie się w szczególności:
  1. zmiany prawa skutkujące koniecznością zmiany Regulaminu;
  2. dostosowanie Regulaminu do zaleceń, wytycznych, decyzji, orzeczeń, uchwał lub innych podobnych aktów podjętych przez uprawnione organy;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu lub Strony internetowej;
  4. usprawnienie obsługi Kupujących;
  5. usunięcie niejasności lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
  6. aktualizacja danych Sprzedawcy;
  7. zmiany organizacyjne lub prawne Sprzedawcy;
  8. zapobieganie nadużyciom.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje, zamieszczając ogłoszenie na Stronie internetowej.
 3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia zgodnie z ust. 2 powyżej, chyba że Zmieniony Regulamin stanowi inaczej.
 4. Kupujący, który nie akceptuje Zmienionego Regulaminu, jest obowiązany powiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia zgodnie z ust. 2 powyżej. Złożenie powiadomienia, o którym mowa w zd. 1, oznacza, że dalsze korzystanie z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej, nie będzie możliwe, a Umowa, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej, ulegnie rozwiązaniu.